תרומות

כל תרומה שלכם מחזקת את החוסן החברתי בשכונת הדר לילדים, למשפחות ולקהילה כולה

בית הצעירים הינה חלק מ-“דרור בתי חינוך ע"ש גימנסיה דרור” שהינה עמותה רשומה מס’ 580015005.
"בית הצעירים" פועל בזכות מימון ממשלתי ועירוני ונעזר בתרומות של קרנות בארץ ובחו”ל, חברות ותורמים פרטיים.
תרומה ל”בית הצעירים” מקנה זיכוי מס על פי 46 (א) לפקודת מס הכנסה.

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram