top of page
סמל בית הצעירים PNG.PNG
  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram
סמל בית הצעירים PNG.PNG

בית הצעירים - תפיסת עולם

הם ילמדו את דרך החיים של בני האדם, מדוע חייהם הם כאלה ולא אחרים, איך אפשר לחיות באורח שונה, מה צריך לדעת ומה צריך לעשות כדי שהחיים יקבלו את מלוא המשמעות של חיי רוח חופשיים

בית הספר של החיים / יאנוש קורצ'אק

תפיסת העולם החינוכית שלנו בבית הצעירים מכוונת לעולם בו אנחנו רוצים לחיות, עולם בו כל אחת ואחד חיים בשיוויון ויחד עם האחר, חברה ברוח החברותא ותפיסה זו מגולמת בסמלנו:
חולצת התנועה - מסמלת את ההשתייכות לתנועת נוער מורדת ומגשימה - הנוער העובד והלומד, מחדשת חיי עם וחברה, תובעת מחבריה להיות אנשים גדולים החיים לא רק למען עצמם
התלתן הירוק - מסמל את חברת הילדים הדמוקרטית והאוטונומית ברוח משנתו החינוכית של יאנוש קורצ'אק
הבית עם הגג האדום - מסמל בית השני של הילדים בשכונה, בית של קבוצות, בית עם תפיסה ערכית, עם תחושת ביטחון שנותנים לא רק הקירות אלא החברים, הקבוצה והמדריכה.
ידיים בצבעים הפונות החוצה - מסמל שבבית הצעירים ביתנו פתוח לכל ילדה וילד ללא הבדל דת, גזע, מין, משיכה מינית ומגדר. הידיים פונות החוצה לעבר השכונה והקהילה לכוון לעשייה ומשימה בשכונה וגם להזמין את ההורים, בני הנוער, המבוגרים וזקנים להיות בקשר עם בית הצעירים, להיות בית בלב הקהילה.

bottom of page